Гірсівська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Олександрівської громади

Роз'яснення щодо отримання кредиту згідно Програми "Сільське подвір'я"

Дата: 16.05.2019 11:24
Кількість переглядів: 2044

Роз'яснення щодо отримання кредиту згідно Програми "Сільське подвір'я"

 

Комунальна установа «Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Запорізької обласної ради (далі – Фонд) виконуючи державну програму забезпечення сільських громадян житлом надає пільгові довгострокові кредити сільським мешканцям.

Фото без опису

Кредити надаються відповідно до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.98 № 1597 (зі змінами і доповненнями) та Правил надання пільгових довгострокових кредитів мешканцям села за програмою «Сільське подвір’я», затверджених розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Правила).

Пільгові довгострокові кредити надаються на:

спорудження нового житла з надвірними підсобними приміщеннями;

добудову або реконструкцію незавершеного будівництвом житла;

спорудження інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій;

придбання за експертною оцінкою незавершеного будівництвом житла з проведенням його добудови чи реконструкції та готового житла;

 розвиток фермерського чи особистого селянського (підсобного) господарств;

придбання сільськогосподарської техніки, обладнання, насіння та посадкового матеріалу, птиці і тварин та інше.

 

За користування кредитом встановлюється плата у розмірі трьох відсотків річних.

Позичальниками можуть бути  громадяни України, які постійно проживають  (або переселилися для постійного проживання), будують об’єкти кредитування в сільській місцевості, працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах району, а також особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб (далі — позичальники).

 

Кредит позичальнику надається за умови підтвердження ним своєї платоспроможності.

 

Кредит надається позичальнику на термін:

- до 20 років, а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років)

– до 30 років на спорудження нового житла з надвірними підсобними приміщеннями, добудову або реконструкцію незавершеного будівництвом житла, реконструкцію житла, придбання незавершеного будівництвом житла з проведенням його добудови чи реконструкції та готового житла;

 

- до 10 років на спорудження інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій, розвиток фермерського та особистого селянського (підсобного) господарств, придбання сільськогосподарської техніки, обладнання, насіння та посадкового матеріалу, птиці та тварин тощо.

 

Сума кредиту визначається з урахуванням платоспроможності позичальника:

300 тисяч гривень для спорудження нового житла з надвірними підсобними приміщеннями;

200 тисяч гривень для придбання незавершеного будівнитцвом житла з проведенням його добудови чи реконструкції та готового житла;

150 тисяч гривень для реконструкції житла або добудови незавершенного будівництвом житла;

50 тисяч гривень для спорудження інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій, розвитку фермерського чи особистого селянського (підсобного) господарств, придбання сільськогосподарської техніки, обладнання, насіння та посадкового матеріалу, птиці та тварин тощо.Зобов’язання позичальника за кредитним договором мають забезпечуватися такими способами:

 

Зобовязання позичальника за кредитним договором мають забезпечуватись такими способами:

-       договором про іпотеку будівель, які придбаваються або споруджуються за рахунок кредиту і, які за правом приватної власності, належать позичальнику чи його майновому поручителю, а у разі коли житло будується на земельній ділянці, яка належить позичальнику за правом приватної власності, - також договором про іпотеку земельної ділянки;

-       договором застави іншого майна;

-       договором поруки, за яким поручителем може бути за рекомендаціями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування юридична особа або один чи кілька громадян.

Кредит надається в залежності від умов кредитного договору шляхом перерахування коштів:

-       на рахунки продавців майна (на підставі укладених договорів купівлі-продажу, рахунків або заявок), що належить їм на праві власності;

-       на рахунки юридичних або фізичних осіб для оплати будівельних матеріалів (на підставі заявок та рахунків).

ПІЛЬГИ:

1. Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за користування пільговим кредитом протягом дії кредитної угоди починаючи з дати подання копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування).

2. Відсотки за користування кредитом також не нараховуються таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою):

військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, - з початку і до закінчення особливого періоду;

резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період.

3. За прострочення платежу пеня не нараховується таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою):

-     військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квітка, - з початку і до закінчення особливого періоду;

-     резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період;

-     позичальникам, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися з визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, що підтверджується довідкою про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, - з 14 квітня 2014 р. на час проведення антитерористичної операції.

 

П Е Р Е Л І К

документів, необхідних для отримання довгострокового пільгового кредиту

для будівництва житла з господарськими будівлями, придбання незавершеного будівництва та готового житла, реконструкцію житла,для придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та молодняку великої рогатої худоби, який надається позичальнику КУ “Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” ЗОР.

 1. Акт обстеження житлово-побутових умов сім’ї.
 2. Заява на ім’я директора Фонду про надання пільгового.
 3. Ксерокопії паспортів громадян України Позичальника та ідентифікаційних номерів всіх працездатних членів сім”ї для перевірки особи та підпису.
 4. Клопотання органів місцевого самоврядування про надання кредиту (сільської ради та районної державної адміністрації).
 5. Довідка селищної ради про необхідність покращення житлових умов.
 6. Довідка про склад сім’ї.
 7. Документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника:

-     довідка з місця роботи позичальника та членів його сім’ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців, або декларація про одержані річні доходи, засвідчена місцевою податковою інспекцією (для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю).

-     довідка про працевлаштування;

-     довідка селищної ради про наявність або відсутність земельної ділянки та паю, їх розміри та доходи від їх використання (в грошовому виразі);

-     довідка селищної ради про наявність підсобного господарства з конкретним описом та доходами (в грошовому виразі);

 1. Довідка (витяг) реєстраційної служби про наявність (або відсутність) приватного житла на чоловіка та дружину.
 2. Копія технічного паспорту на житловий будинок.
 3. Документи, що засвідчують форму забезпечення зобов’язань Позичальника за кредитним договором:

-     нотаріально посвідчені договір застави та поруки.

 1. Підтвердження та заява на обробку персональних даних.

 

Документи поручителя які додаються для оформлення договору поруки:

 

-     Заява поручителя за наданим зразком.

-     Рекомендація сільської ради або міської ради  на поручителя.

-     Довідку селищної ради про наявність підсобного господарства у поручителя (з конкретним описом);

-     Довідку з місця роботи із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 – місяців або декларацію про одержані річні доходи, засвідчену місцевою податковою інспекцією (для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю);

-     Копія технічного паспорту на житловий будинок поручителя.

-     Копію паспорту та довідку ідентифікаційного номеру поручителя.

-     Підтвердження та заява на обробку персональних даних.

Для будівництва, завершення будівництва та реконструкції

житлового будинку додається:

-     Державний акт на право власності (право користування) на земельну ділянку для обслуговування житлового будинку, при їх відсутності:

-     Витяг з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки або довідка з органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки відповідно до рішення сільської ради,

-     Витяг з рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на забудову.

-     Ліцензована проектно-кошторисна документація на забудову, добудову або ліцензовану кошторисну документацію на реконструкцію індивідуального житлового будинку з надвірними і підсобними приміщеннями.

Для придбання готового або незавершеного будівництва додаються:

-     Заява продавця (власника житла) на ім’я директора Фонду про намір продати житло з визначенням вартості житла, умов та строків розрахунку за нього і вирішення питання про переоформлення земельної ділянки Позичальнику;

-     Заява Позичальника на перерахування коштів Продавцю;

-     Копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру продавця;

-     Реквізити рахунку продавця (банк);

-     Копія договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, завірені нотаріально (якщо земельна ділянка продається) або рішення сільради про виділення та переоформлення цієї земельної ділянки на нового власника;

-     Експертні оцінки будинку, який придбається або майна, яке заставляється за договором застави або іпотеки (додаються - копія технічного паспорту на будинок, 5-7 фотокарток в різних ракурсах будинку, який придбавається).

Для придбання сільгосптехніки, обладнання та молодняку великої рогатої худоби додаються:

-     Заява продавця (фізичної особи) на ім’я директора Фонду про намір продати техніку або молодняк великої рогатої худоби Позичальнику з позначенням ціни продажу;

-     Заява Позичальника про перерахування грошових коштів продавцю у рахунок кредитного договору;

-     Копія договору купівлі-продажу, (якщо продавець – фізична особа) завіреного нотаріально, або рахунок – фактура та накладну (для продавця – юридична особа);

-     Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру продавця;

-     Реквізити рахунку продавця (банк);

-     Копія технічного паспорту та акту експертної оцінки у разі купівлі обладнання і сільськогосподарської техніки;

-     Довідка ветеринарної служби про худобу: вік, порода, вага, стан здоров'я, у разі купівлі молодняку великої рогатої худоби.

Для отримання пільгового кредиту для будівництва інженерних мереж:

-     Заява на ім’я директора Фонду про надання пільгового кредиту.

-     Ксерокопії паспортів громадянин України чоловіка та дружини для перевірки особи та підпису, ксерокопії ідентифікаційних номерів всіх працездатних членів сім’ї позичальника.

-     Клопотання органів місцевого самоврядування про надання кредиту (сільської ради та районної державної адміністрації).

-     Довідка сільської ради про склад сім’ї.

-     Копія технічного паспорту на будинок, або довідка сільської ради про підтвердження права власності позичальника на житловий будинок, в якому проводиться водопостачання.

-     Довідка з місця роботи позичальника і членів його сім’ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 – місяців.

-     Довідка сільської ради про наявність (відсутність) земельної ділянки (паю), її розмір у разі, якщо пай знаходиться в оренді, то довідку від орендатора про доход з паю.

-     Довідка сільської ради про наявність підсобного господарства (з конкретним описом).

-     Проект на водопостачання (газифікацію) житлового будинку (рахунок та накладна на матеріали та обладнання; загальний кошторис на водопостачання (газифікацію)).

-     Документи, що засвідчують форму забезпечення зобов’язання позичальника за кредитним договором: договір поруки юридичної особи або фізичної особи, який посвідчується сільською радою та за заявою поручителя за наданим зразком.

-     Підтвердження та заява позичальника на обробку персональних даних.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь