Гірсівська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Олександрівської громади

Звіт про діяльність Гірсівської сільської ради за 2017-2020 р.р.

Дата: 20.10.2020 19:50
Кількість переглядів: 1113

Підсумовуючи результати роботи за 2017-2020 роки, насамперед хочу зазначити, що вони були  нелегкими. Всі  ми разом – сільська  рада та її  виконавчий комітет,   депутатський корпус, жителі громади,  зробивши крок назустріч реформам та   утворивши  Гірсівську об’єднану територіальну громаду, спрямовували зусилля на її становлення та розбудову, втілення у життя проектів та  програм розвитку ОТГ, розв'язання назрілих, життєвих питань щодо  покращення соціально-побутових умов життя мешканців громади  та інфраструктури сіл. Гірсівська сільська рада проводила свою роботу послідовно і конструктивно, виходячи із інтересів громади  та визначених пріоритетів.  Ми  зробили тільки перші кроки, але те  що нам вдалося зробити в попередніх роках вселяло надію на краще.

В межах повноважень визначених Конституцією та законами України, робота Гірсівської сільської ради, виконавчого комітету, депутатського корпусу була спрямована на реалізацію завдань, визначених Президентом України та Урядом, забезпечення інтересів громади у всіх сферах життя, наповнення бюджету, цільове та ефективне використання фінансових та матеріальних ресурсів,  розширення  співпраці з роботодавцями, закріплення досягнутих позитивних результатів, пошуку шляхів покращення роботи сільської ради.  

Особисто я, як сільський голова, намагаюся побудувати злагоджену роботу виконкому,  працівників сільської ради та депутатського корпусу. Чесність, відкритість, прозорість. Саме такими принципами ми керуємося у своїй роботі, бо  для сільської ради, як органу місцевого самоврядування, вкрай важливими є не лише результати  діяльності, а й обізнаність громадськості про роботу місцевої влади, її досягнення та основні проблеми,  завоювання   довіри до своєї діяльності і підтримки з боку громади  для успішного виконання своїх функцій.

Гірсівська громада одна з перших у Приазовському районі утворилася                на підставі Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», шляхом  дійсно добровільного об’єднання трьох сільських рад (Гірсівської, Надеждинської та Дунаївської). При прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання  були враховані історичні, природні, етнічні, культурні та економічні чинники  територій, що впливають на соціально-економічний розвиток Гірсівської об’єднаної територіальної громади. Хоча населення сіл було невелике, але  ми отримали дозвіл на об’єднання, і Гірсівську сільську раду було внесено до Перспективного плану формування територій  ОТГ Запорізької області. Територію нашої громади об’єднує не тільки суміжне розташування, але й історичне минуле.

Гірсівська сільська ОТГ була створена в 2016 році. Перші вибори  відбулися 18.12.2016 року, 30 грудня 2016 року пройшла перша сесія вже об’єднаної сільської ради й розпочалася історія та діяльність Гірсівської ОТГ.

До складу громади входять п’ять населених пунктів з населенням майже 2200 мешканців (Гірсівка, Надеждине, Волна, Дунаївка, Вікторівка).

Так, Гірсівська громада, одна з маленьких громад області, але ми майже чотири роки працюємо й маємо неабиякі результати своєї діяльності.

         Гірсівська ОТГ згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Приазовського району Запорізької області  та займає південно-західну частину району, на півночі межує з Мелітопольським, на північному заході - з Якимівським районом, на заході омивається Молочним лиманом. Центр ОТГ знаходиться в 150 км від обласного центру, в 25 км від районного центру та в 25 км від міста Мелітополь. Відстань між селами громади становить 7 км.

Діяльність  сільської ради у звітні роки  була визначена цільовими програмами соціальної,  економічної та культурної сфер розвитку громади та  спрямована на наповнення дохідної частини місцевого бюджету, забезпечення сталого розвитку сіл, покращення  якості рівня життя жителів громади та  формування безпечного середовища  життєдіяльності  населення,  виконання завдань щодо безперебійної роботи закладів освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарство, забезпечення благоустрою та утримання доріг тощо.

 

 

                    Організаційно-правові форми  роботи  сільської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада, як колегіальний орган місцевого самоврядування здійснює свою діяльність сесійно. Результатом налагодженої конструктивної співпраця з постійними депутатськими комісіями та  депутатським корпусом в цілому стало проведення сільською радою, як представницьким органом територіальної громади, 44 сесійних засідання восьмого скликання,  на яких прийнято 602 рішення. Всі питання, які виносились на розгляд пленарних засідань  відповідають вимогам чинного законодавства України.  Переважна частина прийнятих рішень стосуються  підвищення рівня соціального захисту жителів громади, забезпечення комплексу  заходів соціальної підтримки вразливих категорій населення, покращення  якості освіти і медичного обслуговування, землекористування та містобудування. Під час підготовки матеріалів на розгляд сесій рада виходила з принципів законності, гласності, колегіальності, прозорості.

Слід зазначити, що крім участі в роботі постійних комісій та пленарних засіданнях ради, депутати працюють в округах, допомагають своїм виборцям у вирішенні їх проблем, беруть активну участь і в заходах, які проводяться сільською радою.

Протягом звітного періоду  сільська рада цілеспрямовано проводила  роботу по удосконаленню форм координації діяльності виконавчого комітету. Виконавчим комітетом проведено  121 засідання, заслухано 264 питання,  з яких прийняті відповідні рішення. Переважно це актуальні  питання повсякденного життя громади: надання адміністративних послуг,  забезпечення благоустрою, упорядкуванню та освітлення територій, охорони навколишнього середовища та техногенної безпека, створення комісій сільської ради, стабільного функціонування закладів освіти, надання будівельних і поштових адрес, затвердження заходів з відзначення державних свят тощо. 

Надання доступних та якісних  адміністративних послуг є однією із основних складових забезпечення життєдіяльності громади, як базової ланки адміністративно-територіального устрою України.  Сільською радою та її виконавчим комітетом  забезпечено надання адміністративних послуг.  За час функціонування об’єднаної громади було вчинено 185 нотаріальних дій, виконано доручень – 141, зареєстровано 32 народження,  112 смертей,  13 шлюбів,  видано 5032 довідок, найбільш актуальні довідки про склад сім’ї, місце реєстрації , реєстрацію земельних ділянок тощо. Прийнято та задоволено  539  заяв про реєстрацію місця проживання, зняття з обліку, реєстрацію дітей.   

На виконання Указу Президента №109/2008 від 07.02.2008 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян на письмове звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,  Гірсівською   сільською радою було вжито невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді. Як правило, особистий  прийом громадян  ведеться щоденно, незважаючи на встановлені графіки. Питання про роботу зі зверненнями громадян розглядалися  на засіданнях виконавчого комітету, під моїм особистим контролем вирішувалися  питання, з якими зверталися  ветерани війни та праці, інваліди, учасники бойових дій та їх родини, багатодітні сім’ї. Впродовж  звітного періоду  у сільську раду надійшло 511 звернень, з них  індивідуальних – 509 та 2 колективних. Всього у зверненнях було порушено 511 питань.  За характером звернень  першість належить питанням  аграрної політики і земельних відносин, соціального захисту, забезпечення дотримання  законності та охорони правопорядку, реалізації прав та свобод громадян.

 

 

                     Зв’язки з громадськістю та інформаційна робота

   Сільською радою постійно здійснювалися заходи щодо активізації співпраці з громадськістю та залучення її до вирішення питань розвитку та життєдіяльності громади. Так, представники громадськості разом з депутатами та апаратом сільської ради входили до складу робочої групи із  розробки Стратегії розвитку громади. Забезпечується співпраця  з первинними організаціями ветеранів, проводилися  наради та ділові зустрічі з роботодавцями усіх форм власності та керівниками фермерських господарств.  Сільською  радою у взаємодії з громадськістю проводяться заходи з відзначення в громаді державних та місцевих свят та пам’ятних дат. Разом з тим,  недостатня активність представників громади  не забезпечує в повній мірі належного зв’язку органом  самоврядування з громадськістю.  

Діючий офіційний веб-сайт Гірсівської сільської  ради є віртуальним представництвом органу самоврядування в Інтернет і вирішує завдання відкритості інформації.  На виконання ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» на веб-сайті  висвітлюється робота  сільської ради, актуальні новини,  розміщуються інформаційні матеріали, що стосуються всіх сфер  життєдіяльності громади та країни,   рішення нормативно-правових актів,  що забезпечує прозорість  діяльності роботи сільської ради та  підвищення її ефективності.

Гірсівська сільська рада має надійного партнера в особі ТОВ «Юрокейп Юкрейн I», яке до сьогоднішнього дня сумлінно виконувало взяті на себе зобов’язання. Місцезнаходження ТОВ «Юрокейп Юкрейн I», починаючи  з 2010 року зареєстровано на території Гірсівської ОТГ, у 2019 році було зареєстровано місцезнаходження ще однієї компанії ТОВ «Юрокейп Сервісіз Юкрейн».

Завдяки залученню такого крупного інвестора відбулося формування позитивного інвестиційного іміджу Гірсівської об’єднаної територіальної громади  як привабливої для інвестування території.

У жовтні 2017 року головою громади  Н.Поповою було підписано договір про співробітництво та сприяння розвитку соціальної та інженерної інфраструктури для реалізації проекту будівництва:  «Вітрова електростанція потужністю 500 МВт на території Приазовського та Мелітопольського районів Запорізької області, Україна між Юрокейп та Територіальною громадою на 330000 євро». 

Гірсівська сільська рада ОТГ є членом Асоціації ОТГ, регіонального відділення Асоціації міст України, веде співпрацю  з Запорізьким регіональним відділенням Центру розвитку місцевого самоврядування,Запорізьким регіональним офісом Програми «U-LEAD з Європою»,  які надають всебічно підтримку та допомогу громаді у вирішенні питань.

                                     Фінансова та бюджетна політика

Запорука успішного розвитку громади – це наповнений бюджет.

Місцевий бюджет за роки існування Гірсівської ОТГ  складає  -   76705878,00  грн.  Власні надходження  становлять – 38101971,00 грн., що складає  49,67 %  від місцевого бюджету. Податкоспроможність Гірсівської громади – 0,7. Сума ПДФО (податок з доходів фізичних осіб) на одного мешканця - 1790 грн. Коефіцієнт спроможності Гірсівської ОТГ становить 2,8.

 

Найбільшу питому вагу у власних надходженнях місцевого бюджету                             ( 38101971,00 грн.) займають місцеві податки та збори. Таких податків та зборів  надійшло до місцевого бюджету всього  23053116,00 грн., що  становить  60,5%  власних надходжень  місцевого бюджету (зокрема, єдиного  податку надійшло 11262867,00 грн., орендної плати з юридичних осіб надійшло  9841744,00 грн.). Крім місцевих податків та зборів, вагомий внесок до бюджету вносить ПДФО, який становить 14715407,00 грн.

 

                                        Регуляторна діяльність

Відповідно до  Податкового Кодексу України щорічно приймаються рішення про встановлення місцевих податків та зборів  та офіційно оприлюднюються до 15 липня , а саме рішення :

 • Рішення  «Про встановлення єдиного податку на території об'єднаної територіальної громади Гірсівської сільської ради» ;
 • Рішення  «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на  території об'єднаної територіальної громади Гірсівської сільської ради»;
 • Рішення  «Про встановлення  ставок  та пільг зі сплати податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості на території  об'єднаної територіальної громади Гірсівської сільської ради».

Дані рішення  мають ознаку регуляторності та значно впливають на наповнення місцевого бюджету( місцеві податки та збори).

 

 

                                   Містобудування та землеустрій

Гірсівською сільською радою була  проведена робота щодо впорядкування містобудівної  документації,   яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населених пунктів сільської ради. Так,   завершено та затверджено оновлення генеральних планів сіл Гірсівка, Надеждине та Дунаївка.

Прийнято до комунальної власності земельні ділянки загальною площею– 798,48га.

 

Всього у звітному періоді було передано громадянам у приватну власність 110  земельних ділянок, з них  12 – учасникам АТО.

 

 

 

                                         Освіта,   культура, спорт

          Гірсівська сільська рада має потужну соціальну інфраструктуру, яка забезпечує жителів освітніми, культурними, соціальними потребами. На території громади функціонують:

 • 4 заклади освіти (з них 2 дошкільних: «Сонечко» та «Золотий ключик»,              в них -  90 дітей; 1 опорний навчальний заклад «Гірсівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Гірсівської сільської ради Запорізької області»  та Дунаївська філія І-ІІ ступенів ОНЗ, де вчаться 187 учнів;
 • 3 будинки культури: Гірсівський СБК, Надеждинський СБК та Дунаївський;
 • Публічна бібліотека Гірсівської сільської ради та 2 філії  (Надеждинська та Дунаївська), книжковий фонд яких складає 32880 од.

 

З 01 вересня 2019 року   запроваджено перебування учнів початкової школи на групі продовженого дня в ОНЗ, а  з 28 вересня 2020 року  і  в Дунаївській філії ОНЗ.

Розроблено та діють  такі програми:

 • Розвитку освіти Гірсівської сільської ради на 2017 - 2021 роки;
 • «Організація харчування в навчальних закладах Гірсівської сільської ради на 2019-2022 роки»
 • Національно-патріотичного виховання дітей та молоді Гірсівської сільської ради на 2018-2020 роки.

 

    За звітний період було здійснено:

 • придбано на умовах співфінансування (670000,00 грн.) шкільний автобус;
 • придбано шкільне обладнання, меблі, дидактичні матеріали в ЗЗСО

(7 інтерактивних дощок, нові меблі в молодші класи, кабінети географії, біології та хімії , інформатики та української мови, дидактичні матеріали в кабінети географії, біології та хімії, ноутбук та планшети для 1 класу( на суму 2154442,00 грн.);

 • придбано дитячі альтанки, меблі та інтерактивний стіл в  заклади дошкільної освіти( ЗДО) (на суму 207500,00грн.);
 • придбано новий посуд  та обладнання для харчоблоків ЗЗСО (на суму 594691,00 грн.);
 • створено ресурсну кімнату та придбано необхідне обладнання                            (ОНЗ забезпечено спеціалістом-логопедом) ( на суму 69719,00 грн.);
 • придбано музичне обладнання в Дунаївський та Гірсівський СБК(на суму  43144,00грн.);
 • вартість харчування дітей становить 35-42 грн., фіксована плата                          за харчування для  учнів і дошкільнят (15 грн.), для учнів 1-4 класів (9 грн.), пільгові категорії сплачують 50% від фіксованої плати ( 15 грн.)                     за харчування;
 • щорічно функціонує літній оздоровчий табір денного перебування при ЗЗСО (харчування дітей в таборі безкоштовне);
 • придбано меблі для бібліотек та СБК (на суму 257478,00 грн.)

 

Виготовлено ПКД на системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу) в «Опорний навчальний заклад «Гірсівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Гірсівської сільської ради Запорізької області» по вул. Центральна 56, с.Гірсівка, Приазовський район, Запорізька область»  та в «Дунаївська філія І-ІІ ступенів ОНЗ «Гірсівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гірсівської сільської ради  Запорізької області» по вул. Шкільна 40, с.Дунаївка, Приазовський район, Запорізька область».

         Проведена поверхнева вогнезахисна обробка дерев’яних  конструкцій ОНЗ «Гірсівська загальноосвітня школа I-III  ступенів Гірсівської сільської ради Запорізької області» по вул. Центральна 56, с.Гірсівка, Празовський район, Запорізька область»

Першочерговими завданнями установ, закладів та творчих колективів галузі культури ОТГ є діяльність, спрямована на збереження і розвиток культурної інфраструктури Гірсівської сільської ради.

 

В 2019 році проведено свято до дня Івана Купала на території с.Надеждине. Проведено фестиваль «Грай гармонь». Виділялись кошти на проведення святкувань днів села кожного населеного пункту громади, свята Нового року та інші культурні заходи.

Не була осторонь громада і від спортивного життя.

         Футбольна команда ОТГ «Гірсівка» зайняла II місце у фіналі першого в Україні Кубка по футболу ОТГ Запорізької області.

 

                                               Соціальна робота

 У виконавчому комітеті Гірсівської сільської ради створено відділ соціального захисту населення, у якому, наразі налічується 4 фахівця: 2 фахівця із соціальної роботи та 2 соціальні робітники  з обслуговування  пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

         Налагоджена робота щодо прийому заяв та документів для призначення державних соціальних допомог та житлових субсидій. Протягом 2020 року   послугами Державної програми «надання населенню субсидій» скористались 180  сімей,  150 заявників  отримали субсидію на тверде паливо в готівковій формі.  Виконання обов’язків уповноваженої особи сільської ради по прийому заяв на призначення населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого, пічного побутового палива сільською радою покладено на фахівця із соціальної роботи.

         

З метою вчасного попередження сімейного неблагополуччя та вилучення дітей із родинного середовища, діагностики складних життєвих обставин, протягом звітного періоду було відвідано 43 родини, в яких  виховується 99 дітей.  За результатами соціального консультування  37   сімей, в яких 82 дитини,  взяті на облік, як такі, що опинились у складних життєвих обставинах, 6 сімей, в яких виховується  17 дітей, взято під соціальний супровід.

     За результатами роботи 5 сімей , в яких 16 дітей, знято з супроводу, 4 родини - у зв’язку з подоланням складних життєвих обставин та 1 родина в зв’язку зі зміною місця проживання.

     В результаті роботи фахівці  із соціальної роботи  допомагають сім’ям, які потрапили в СЖО, проводиться робота по обстеженню житлово-побутових умов, сім’ї ставляться на облік і постійно з ними ведеться робота:  проводяться бесіди надається гуманітарна допомога, надаються консультації відносно оформлення документів, особлива увага приділяється оздоровленню дітей.                   На території громади:

Під опікою знаходиться  8 дітей, із них 3 сироти; 

Особи з інвалідністю - 117 осіб;

Діти з інвалідністю - 7 осіб;

Багатодітних  сімей – 24;

Неповних сімей - 15;

Сім’ї в СЖО - 43.

Внутрішньо переміщених 1 родина, в ній виховується  2 дитини.

При виконавчому комітету Гірсівської сільської ради створено службу у справах дітей. 

Працівниками відділу соціального захисту  населення постійно ведеться і поповнюється банк даних пільгової категорії населення.

Станом на сьогодні на території ради обліковується:

 • Інвалідів Другої Світової війни – 2;
 • Учасників бойових дій – 30, з них: Другої Світової війни - 2, воїнів – інтернаціоналістів – 8, учасників АТО -20;
 • Учасників  війни - 12;
 • Вдів померлих воїнів Другої Світової війни – 3;
 • Осіб з інвалідністю з дитинства – 19;
 • Дітей з інвалідністю – 7;
 • Багатодітних сімей – 24;
 • Матерів та батьків-одиночок - 15;
 • Діти сироти – 8;
 • Дітей, позбавлених батьківського піклування – 8;
 • Ліквідаторів аварії на ЧАЕС (1,2 кат.) – 3;
 • Постраждалих  внаслідок ЧАЕС – 2;
 • Діти війни – 134.

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», соціальну послугу «Догляд вдома» отримують 26 одиноких громадян похилого віку.

Соціальні робітники надають  такі соціальні послуги особам: сплачують комунальні платежі, закуповують ліки, продукти харчування, прибирають приміщення, інші дрібні послуги. Крім того, всім отримувачам послуги соціальні робітники надають допомогу у вирішенні соціальних питань, оформлення субсидій та пільг, тощо.

Станом на сьогодні  звання «Мати - героїня» мають 12 жінок.

 

 Структура «ООН Жінки» працює  для підтримки Уряду та громадського суспільства в напрямку розвитку гендерної рівності та реалізації національних та міжнародних зобов’язань щодо прав жінок та реалізує проект «Побудова мирного, демократичного та гендерно-рівноправного суспільства в Україні» в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях на обласному рівні та на рівні громад, зокрема з однією із п’яти громад області, Гірсівською громадою. В рамках проекту на рівні нашої громади підтримується запровадження підходу до планування та бюджетування, що враховує специфіку конфлікту та гендерні аспекти, надається підтримка щодо інтеграції гендерної складової до Стратегії розвитку громади, інтеграція питань, пов’язаних із попередженням та реагуванням на гендерно-обумовлене насильство, до процесів децентралізації на місцях шляхом підвищення обізнаності. Наразі Гірсівська громада, є однією з перших, що досягла певних результатів в секторі реалізації національної гендерної політики на місцевому рівні. Також громадою розроблено та затверджено місцевий План реалізації Національного Плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, Мир, Безпека», що дасть змогу адресувати проблеми, проблеми жінок та чоловіків, зокрема серед вразливих категорій населення, що виникли внаслідок впливу конфлікту на Запорізьку область.

Рішенням сесії Гірсівської сільської ради прийнята Комплексна програма соціального захисту населення.

 

                        Ремонти, освітлення, благоустрій територій

У  звітному періоді:

 • отримано сміттєвоз(безкоштовно);
 • проведено капітальний ремонт Гірсівського сільського будинку культури (на суму 2337799,00 грн.);
 • проведено реконструкцію покрівлі Надеждинського сільського будинку культури(на суму 1388946,00 грн.);
 • проведено капітальний ремонт Гірсівського  ФП (на суму 678288,00 грн.);
 • проведено поточний ремонт  Надеждинського  ФП (на суму 7000,00 грн.);
 • проведено поточний ремонт  Дунаївського СБК(на суму 10000,00 грн.);
 • освітлені всі вулиці населених пунктів громади;
 • проведена реконструкція харчоблоку та Дунаївської філії ОНЗ «Гірсівська ЗОШ  I-III ступенів Гірсівської сільської ради Запорізької області (на суму 4000000,00 грн.);
 • проведена реконструкція харчоблоку Гірсівського ОНЗ«Гірсівська ЗОШ  I-III ступенів Гірсівської сільської ради Запорізької області»(на суму 1400000,00 грн.);
 •  проведено ямкові ремонти комунальних доріг в селах громади;
 • здійснено нове будівництво амбулаторії монопрактики в с.Гірсівка на умовах співфінансування з місцевого бюджету в сумі 645515,00 грн.:
 •  придбано та встановлено 3 інформаційні стели на в’їзді до сіл громади;
 •  придбання ЛЕД ламп для вуличного освітлення ( 70000,00 грн. );
 • благоустрій  та впорядкування територій сіл Гірсівської громади;
 •  проведено впорядкування територій  сільських кладовищ та  встановлення огорож (за підтримки інвестора);
 • придбано та встановлено автобусну зупинку для мешканців с.Вікторівка (на суму 35000,00 грн.);
 • придбано та встановлено 3 дитячих майданчика для сіл громади ( на суму 658995,00 грн.).

 

                                                    Охорона здоров’я

        На території громади розташована Гірсівська сімейна амбулаторія, Дунаївський ПЗ та Надеждинський ФП (заклади підпорядковані Приазовському РЦПМСД). За рахунок місцевого бюджету фінансується робота працівників медичних установ громади, які не увійшли до спроможної медичної мережі (3,5 одиниць), та утримання будівель медичних закладів, придбана оргтехніка та підключені до мережі Інтернет медичні заклади, які розташовані на території громади.

 

 

                                      Заходи з цивільного захисту

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пожеж, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Гірсівської сільської ради  було проведено наступні заходи :

1.Створено Місцеву пожежну команду та проведено її навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки та надання першої невідкладної допомоги;

2.Отримано пожежний автомобіль АЦ-40(130)63б;

3.Встановлені веб- камери для відеоспостереження за територією в селах громади;

4.Отримано засоби захисту органів дихання (респіратори) для працівників сільської ради;

5.Розроблено інструкцію щодо дій працівників Гірсівської сільської ради у разі виникнення аварійної ситуації, інструкцію з питань техногенної безпеки, цивільного захисту та дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

6.Проведено щорічне технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників);

7.Закуплено нові вогнегасники в кількості 34 шт. на суму 9605,00грн.

За три роки існування Гірсівська сільська рада зробила чимало. Наша спроможність не викликає сумнівів, ми спроможні забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури. Сьогодні у нас працюють всі відділи, які надають послуги та обслуговують населення громади. Гірсівська сільська рада має досвід і розуміє відповідальність.

                                    

І останнє, дозвольте подякувати всім жителям громади,  керівникам підприємств, установ, депутатам  за порозуміння і підтримку в роботі, конструктивну і ділову співпрацю у розв’язанні питань  розвитку громади. Дякую за увагу.

Фото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь